From the recording The Sum of My Pardon

In cart Not available Out of stock

Lyrics

Verse I
BaMama Ku Matsinu Ba Telé Mbila, Kuna Mbongi éh éh!
Ba Tata Mpe Mu Miluatu Mia Ku Kongo – Ni La Sape Tu tela Yo !
Mavula Ma Djélé Ziéta Ngo, Baba Nsoni Mu Lukéto
Matoko, Zindumba Ngula Yaya, Mu Lukéto Mpe Tu Téla Mio oh oh oh

Pre-Chorus
Ka Luyul’andi Bwabanu Ni Bo Zena
Ka LuBanza Ndi Ngualo Mpe Wahu Yokaka oh wa!

Verse II
Bemba Mayakamba Buka Yaka Balé – Tululu Kiandi Ni Mfuma
Butchélé butchélé buisi bwa Ya Nzongo – Kuna Mbongi Tu Yula Mio
Kuna Chateau Rouge Mpe Batelé Wo – Musamu Wa Mbongi Yaba Sapeurs oh!!
Ye Butchélé Butchélé Buisi Bua Ya Nzongo – Mia Ku Mputu Tu Wiri Bo.

Pre-Chorus
Ka Luyul’andi Bwabanu Ni Bo Zena
Ka LuBanza Ndi Ngualo Mpe Wahu Yokaka oh wa!
Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh
Eh BaMa, Eh BaMama Lukubama, Lukubamané
Eh BaTa, Eh BaTata Lukubama, Lukubamané Ngo!

Chorus
Eh BaMama Lunikuna, Eh BaMama Lunikuna Ngo! Eh BaTata Lunikuna, Eh BaTata Lunikuna Ngo!